Vi erbjuder fastighetstjänster till bostads- och andra fastighetsbolag!

Vårt erbjudande inkluderar olika typer av fastighetstjänster så som:

  • Disponenttjänster (administrativ, ekonomiskt och teknisk), bokföringstjänster, samt enskilda strategi- eller andra administrativa och ekonomiska planeringsuppgifter.
  • Fastighetsskötsel, service och underhåll av byggnader och teknik, samt inne- och uteområden (gårdsskötsel med tyngre körmaskiner för tillfället endas möjligt i Ekenäs med omnejd).
  • Städning av inne- och uteområden (vi erbjuder även städtjänster till aktionärer och boende!)
  • Mindre bygg- och reparationsarbeten (även till aktionärer och boende!)

Våra erbjudanden följer rådande lagar och marknadsstandarder (t.ex. Kiinsteistö RYL 2009).

Tjänsterna erbjuds som kombinerade helhetspaket (t.ex. disponent + bokföring + fastighetsskötsel + städning) eller som enskilda tjänster. Vårt servicekoncept är innovativt och flexibelt, vilket möjliggör att kombinera olika uppgifter enligt kundens önskemål.

Vi satsar på ett kvalitativt tjänsteutförande som i grunden bygger på ett effektivt, transparent och förutsägbart genomförande samt en god kommunikation som i längden åstadkommer ett problemfritt ägande och boende för kunden!

”Alltid bättre, ofta billigare!”